Szkoła Podstawowa nr 16 im. profesora Rudolfa Ranoszka

Logo szkoły

44-338, Jastrzębie-Zdrój

ul. Komuny Paryskiej 18c

tel. 324745201

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Informacja dla rodziców na temat zajęć edukacyjnych

WDŻ - prezentacja dla rodziców

„Wychowanie do życia w rodzinie”

Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” są realizowane w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. 

Program nauczania obejmuje 14 godzin w ciągu roku szkolnego: w tym 9 spotkań wspólnych dla całej klasy oraz po 5 spotkań oddzielnie dla grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do następnej klasy ani na ukończenie szkoły przez ucznia. Udział w zajęciach odnotowuje się na świadectwie wpisem „uczestniczyła” /„uczestniczył”. 

Zajęcia prowadzi pani mgr Małgorzata Koczor w razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt przez e-dziennik lub w szkole na konsultacjach.

Podstawa programowa przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”
Cele kształcenia:
 1. Wspieranie wychowawczej roli rodziny;
 2. Współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem;
 3. Pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;
 4. Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości;
 5. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
 6. Tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka;
 7. Informowanie o możliwościach pomocy – system poradnictwa dla dzieci i młodzieży;
 8. Ukazywanie roli mediów i ich znaczenia dla człowieka i społeczeństwa. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
 9. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. 
 10. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
 11. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
 12. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
 13. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 14. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Tematyka zajęć w klasie czwartej:

 1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny.
 2. Witaj w domu – funkcja prokreacyjna i opiekuńcza.
 3. Zasady i normy – funkcja wychowawcza i socjalizacyjna.
 4. Miłość, która scala, czyli funkcja psychiczno - uczuciowa i kontrolna.
 5. Jesteśmy razem – funkcja rekreacyjno - towarzyska, kulturowa i ekonomiczna.
 6. Koleżeństwo.
 7. Dobre wychowanie.
 8. Internet – świat prawdziwy czy nieprawdziwy?
 9. Moje mocne i słabe strony czyli jak polubić samego siebie.
 10. Zdrowy styl życia. (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 11. U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 12. Jak funkcjonuje organizm człowieka. (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 13. Wolny temat. (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 14. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt / chłopców). 

Tematyka zajęć w klasie piątej:

 1. Gdzie dom, tam serce twoje.
 2. Rodzina – moje okno na świat.
 3. Emocje i uczucia.
 4. Porozmawiajmy.
 5. Święta coraz bliżej.
 6. Zaplanuj odpoczynek.
 7. Mądry wybór w świecie gier.
 8. Uprzejmość i uczynność.
 9. Poszukiwany: przyjaciel.
 10. Moje ciało (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 11. Dojrzewam (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 12. Dbam o higienę (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 13. Zdrowy styl życia (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 14. Zrozumieć siebie i innych (dla grupy dziewcząt/chłopców).

Tematyka zajęć w klasie szóstej:

 1. Z rodziny się nie wyrasta.
 2. Rodzinne wychowanie.
 3. Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności.
 4. Sztuka rozmowy.
 5. Gdy trudno się porozumieć.
 6. O presji rówieśniczej.
 7. Media – wybieram świadomie, korzystać bezpiecznie.
 8. Jak mogę ci pomóc?
 9. Czasami pod górkę. Trudności w okresie dojrzewania.
 10. Zarządzanie sobą (dla grupy dziewcząt / chłopców)
 11. Mój styl to zdrowie (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 12. Wolny temat (dla grupy dziewcząt / chłopców)
 13. Mam swoją godność (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 14. Stalking, hejting, cyberprzemoc (dla grupy dziewcząt / chłopców)

Tematyka zajęć w klasie siódmej:

 1. Rozwój człowieka.
 2. Dojrzałość, to znaczy...
 3. Pierwsze uczucia.
 4. Komunikacja w rodzinie.
 5. Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania.
 6. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne.
 7. Uzależnienia behawioralne.
 8. Ludzie drogowskazy.
 9. Empatia.
 10. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 11. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 12. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 13. Małżeństwo - miłość i odpowiedzialność. (dla grupy dziewcząt / chłopców).
 14. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt / chłopców).

Tematyka zajęć w klasie ósmej:

 1. Budowanie relacji międzyosobowych.
 2. Dojrzałość, to znaczy…
 3. Na początek: zakochanie.
 4. O etapach i rodzajach miłości.
 5. Choroby przenoszone drogą płciową.
 6. AIDS.
 7. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka.
 8. Wobec choroby, cierpienia i śmierci.
 9. Atrakcyjność człowieka. 
 10. Metody rozpoznawania płodności (lekcja dla grupy dziewcząt / chłopców).
 11. Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy dziewcząt / chłopców).
 12. Inicjacja seksualna. Dlaczego warto czekać?(lekcja dla grupy dziewcząt / chłopców).
 13. Wolny temat. (lekcja dla grupy dziewcząt / chłopców).
 14. Dojrzałość do małżeństwa. (lekcja dla grupy dziewcząt / chłopców).

Program nauczania: oparty o podręcznik „Wędrując ku dorosłości”. Autor: Teresa Król.

 Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4, 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej. Wydawnictwo Rubikon.