Kierownicy i dyrektorzy

Lata 1922 — 1939

 • Albert Tilze

  do 31 VII 1925

 • Roman Mandzel

  p.o. kierownik 01 IX – 22 XI 1925

 • Ludwik Droziński

  23 XI 1925 – 23 VIII 1935

 • Wiktor Ranoszek

  p.o. kierownik 24 VIII 1935 – 9 XI 1936, 17 V – 30 VI 1937

 • Wacław Mierzwiński

  p.o. kierownik 10 XI 1936 – 16 V 1937

 • Alojzy Spyrka

  01 VII 1937 – 31 VIII 1939

Lata 1939 — 1945

 • Linden

  1939 – 1943

 • Franz Füscher

  1943 – 1945

Od 1945 — do dzisiaj

 • Otto Wybraniec

  p.o. kierownik 18.06. – 31.07.1945

 • Józef Klus

  01.08.1945 – 22.10.1948

 • Franciszek Morawiec

  15.11.1948 – 31.08.1975

 • Emeryk Wysłucha

  01.09.1975 – 31.08.1984

 • Barbara Jaguścik

  01.09.1984 – 15.02.1991

 • Leszek Majewski

  p.o. dyrektor 16.02. – 31.08.1991

 • Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

  01.09.1991 – 31.08.2018

 • Dorota Bury

  01.09.2018 do

Skrót p.o. znaczy pełniący obowiązki, skąd wynika, że „p.o. dyrektor/kierownik” to pełniący obowiązki dyrektor/kierownik.