Plan lekcji klas 6.

Jeśli Twoje urządzenie ma wyświetlacz o szerokości co najmniej 320 pikseli (px), np. 320✕480, to bez problemu możesz przeglądać plan lekcji.
6A
Image
6B
Image
6C
Image