Plan lekcji klas 5.

Jeśli Twoje urządzenie ma wyświetlacz o szerokości co najmniej 320 pikseli (px), np. 320✕480, to bez problemu możesz przeglądać plan lekcji.
5a
Image
5b
Image
5c
Image
5d
Image