Plan lekcji klas 2.

Jeśli Twoje urządzenie ma wyświetlacz o szerokości co najmniej 320 pikseli (px), np. 320✕480, to bez problemu możesz przeglądać plan lekcji.

e. wcz. = edukacja wczesnoszkolna, e. muz. = edukacja muzyczna, z. kom. = edukacja informatyczna, e. plas. = edukacja plastyczna, rel. = religia, j. ang. = języka angielski, wf. = wychowanie fizyczne, rew. = rewalidacja, ZP = zajęcia z pedagogiem, s. = sala

2a
Image
2b
Image