Plan lekcji klas 1.

Jeśli Twoje urządzenie ma wyświetlacz o szerokości co najmniej 320 pikseli (px), np. 320✕480, to bez problemu możesz przeglądać plan lekcji.

e. wcz. = edukacja wczesnoszkolna, e. plast. = edukacja plastyczna, e. muz. = edukacja muzyczna, e. inf. = edukacja informatyczna, j. ang. = język angielski, wf. = wychowanie fizyczne, rel. = religia, rew. = rewalidacja, ZP = zajęcia z pedagogiem, s. = sala

1a
Image
1b
Image