Europejski Dzień Języków – konkurs

adminKonkursy

Logo

Z okazji zbliżającego się Dnia Języków Obcych zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie plastyczno-językowym „Plakat promujący naukę języków obcych”.

Cele konkursu:

• rozwijanie zainteresowań językiem obcym;

• motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;

• zachęcenie do rozwijania zdolności plastycznych uczniów i umożliwienie ich zaprezentowania.

 1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, w której uczeń

zachęca do nauki języków obcych.

 1. Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:

• zgodność z regulaminem i tematyką konkursu;

• poprawność językowa;

• pomysłowość;

• estetyka pracy;

• samodzielność.

Warunki konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas IV-VIII
 2. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa w jednej kategorii wiekowej
 3. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 4. Format: A3 lub A4.
 5. Technika plastyczna: dowolna.
 6. Praca konkursowa musi być podpisana z tyłu pracy (imię, nazwisko, klasa).
 7. Pracę konkursową należy przekazać nauczycielom języka niemieckiego lub angielskiego.
 8. Ostateczny termin składania prac: 30. 09. 2022r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 9. Wystawa prac i ogłoszenie wyników: październik 2022.
 10. Laureaci za zajęcie I, II, III miejsca otrzymują dyplom oraz nagrodę rzeczową. Organizatorzy konkursu w szczególnej sytuacji przewidują wyróżnienia.
 11. Uczestnicy konkursu otrzymają oceny cząstkowe z języka niemieckiego lub angielskiego.

Zapraszam do udziału w konkursie!

mgr Małgorzata Wolny