Uwaga! Konkurs!

Monika KłapsiaBez kategorii

Ogłaszam konkurs dla uczniów klas ósmych. Proszę o napisanie pracy, która będzie zawierała opis działania mającego na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Jak wiadomo w Polsce energię elektryczną uzyskujemy głównie z elektrowni węglowych, których działalność niekorzystnie wpływa na środowisko, w którym żyjemy.

Można opisać nowe, nieistniejące jeszcze rozwiązanie lub realne na ,,tu i teraz”. Mile widziane rysunki lub zdjęcia.

Proszę oszacować o ile procent pozwoliłoby to ograniczyć zużycie prądu.

Prace nagrodzę dobrymi ocenami z fizyki.

Uruchomcie wyobraźnię i do dzieła.

Sylwia Szołonik