#zdalnaszkoła

adminAkcje, Ogłoszenie

Nasza szkoła otrzymała laptopy zakupione w ramach Funduszy Europejskich – z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt jest przeznaczony dla uczniów z rodzin wielodzietnych.