WF dla wszystkich Uczniów

Karolina KostorzBez kategorii

Drodzy Uczniowie!

Udostępniam test dotyczący przepisów gry w piłkę ręczną. Przy logowaniu należy podać imię, pierwszą literę nazwiska oraz klasę. Wyniki nie są udostępniane w Internecie osobom trzecim. Tylko ja oraz uczeń wykonujący test będzie wiedział ile punktów udało
mu się zdobyć. To jest jedna z szans otrzymania oceny celującej na koniec roku. UWAGA! Każdy może rozwiązać test wiele razy,
ale pod uwagę brany będzie najgorszy wynik, gdyż to on z największym prawdopodobieństwem będzie wskazywał na pierwszą
próbę udzielanych odpowiedzi. Aby rozpocząć test należy kliknąć w poniższy link.

https://wordwall.net/play/2095/472/282

Wszystkim życzę powodzenia:)
Karolina Kostorz