WF on-line dla Uczniów kl. 5a, 5c, 7b i wszystkich zainteresowanych:)

Karolina KostorzBez kategorii

Drodzy Uczniowie!
Poniższy rysunek nawiązuje do przedstawionych wczoraj przeze mnie zasad bezpieczeństwa, których powinniście przestrzegać w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych w domu. Napisy, które są na nim umieszczone są w języku angielskim, abyście mogli doskonalić podstawowe słownictwo:)

Uczniów klasy 5a i 5c proszę o zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania, które opisane zostały w prezentacji http://sp16.jastrzebie.pl/wp-content/uploads/2020/03/zasady-zdrowego-odżywiania.pdf

Natomiast Uczniów klasy 7B proszę o zapoznanie się z treścią prezentacji dotyczącej korzyści uczenia się technik samoobrony http://sp16.jastrzebie.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dlaczego-warto-ćwiczyć-samoobronę.pptx.pdf