Informator dla uczniów klas 8!

Karolina KostorzBez kategorii

Drodzy Ósmoklasiści!
Zapoznajcie się proszę z informacjami dotyczącymi naboru do szkół ponadpodstawowych.