Harcerki i harcerze z SP16 wyruszają po Betlejemskie Światełko Pokoju

Karolina KostorzBez kategorii

Nadchodzi ten długo oczekiwany przez wszystkich okres. Zbliża się bowiem magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. Jest to czas radości, wzruszeń, spotkań w gronie rodziny, przyjaciół i współpracowników przy dźwiękach kolęd, zapachu choinki oraz blasku świec rozjaśniających mrok grudniowej nocy.

Harcerki i harcerze naszej szkoły wraz z Panią Janiną Bogusz-Wiśniewską wyruszają 12 grudnia do Wiednia po Betlejemskie Światełko Pokoju, które jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Dzięki nim każdy z nas będzie miał możliwość zapalenia tego symbolicznego ognia na wigilijnym stole. Z pewnością uprzyjemni on ten wyjątkowy i piękny czas.

Idea, która przyświeca temu wyjątkowemu spotkaniu w Wiedniu, to bycie dobrym dla drugiego człowieka. W Grocie Narodzenia Pańskiego
w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień – niesiony przez skautów
w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty – obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia
i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. https://swiatlo.zhp.pl/

Życzymy naszym harcerkom i harcerzom oraz Pani Janinie Bogusz-Wiśniewskiej bezpiecznej podróży, ogromu wrażeń i refleksji.

Wróćcie do szkoły pełni wiary, nadziei i miłości.