Pamiętamy!

adminWydarzenie

Uczniowie z klasy 2a poszerzają swoją wiedzę o „małej ojczyźnie”, poznając historię najbliższej okolicy. Uroczystość Wszystkich Świętych i zbliżająca się rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę były okazją do poznania historii pomnika, będącego hołdem dla poległych w powstaniach śląskich. Uczniowie wraz z wychowawczynią p. Olgą Krzystała w dniu 30 października 2019 r. zapalili znicze i zmówili modlitwę za bohaterów, których odwagę i poświęcenie upamiętnia pomnik na ul. Armii Krajowej w Moszczenicy.