Szukamy sportowych talentów!

Karolina KostorzBez kategorii

Informujemy, że Miasto Jastrzębie-Zdrój, przystąpiło do Programu SKAUT. Celem programu jest identyfikacja dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Osoby, które zgłosiły się do programu w roli SKAUTÓW, czyli nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy, przeprowadzą testy sprawności fizycznej wśród chętnych uczniów Naszej szkoły. Warunkiem udziału w programie i przystąpienia do testów jest pisemna zgoda Rodzica lub Opiekuna prawnego. O terminie powiadomią nauczycielki wychowania fizycznego – Pani Janina Bogusz-Wiśniewska i Karolina Kostorz.
Wszystkie informacje dotyczące Programu SKAUT znajdują się na stronie www.programskaut.pl