Sportowiec miesiąca

Karolina KostorzBez kategorii

W celu krzewienia pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej, Pani Karolina Kostorz ogłosiła wśród swoich uczniów konkurs
pt. „Sportowiec miesiąca”. Kto zasługuje na szczególne wyróżnienie? Wychowankom zostały szczegółowo przedstawione kryteria
i zasady konkursu. W marcu bezapelacyjnie tytuł otrzymał Szymon Serafin z klasy 8b. Zwycięzca sam zdecydował o rodzaju nagrody, jaką otrzymał 🙂 Ogromne gratulacje dla Szymona za wzorową postawę w czasie lekcji z wychowania fizycznego. Kto zostanie następnym „Sportowcem miesiąca”? Odpowiedź poznamy już niebawem. Każdy uczeń ma taką samą szansę. Atrakcyjne nagrody czekają 🙂