Pafnuki…

adminBez kategorii

Klasy 1a i 1b pod kierunkiem p. Olgi Krzystały i p. Joanny Myśliwiec wzięły udział w „Programie aktywnej edukacji ekologicznej dla klas 1. uczących się w szkołach na terenie województwa śląskiego”. Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci aktywnych, proekologicznych postaw związanych m.in. z prawidłowym wykorzystywaniem energii elektrycznej.
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w konkursie plastycznym pt. „Pafnuki uczą, jak oszczędzać energię”. Praca Tobiasza Sokołowskiego z klasy 1b została nagrodzona. Serdecznie gratulujemy! Nagrodą był ciekawy i pouczający spektakl pod tym samym tytułem dla klas 1. i 2., który odbył się w naszej szkole w dniu 13.05.2019 r.