Regionalny konkurs plastyczny: „Czego nie lubi książka – jak szanować książki, jak ich nie niszczyć”

adminKonkursy

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich ogłasza konkurs „Czego nie lubi książka – jak szanować książki, jak ich nie niszczyć?”

Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi, na postrzeganie książki jako dobra, które należy chronić i o nie dbać. Powinniśmy zastanowić się, jak szanować książki, jak ich nie niszczyć, do czego służą, co można z nimi robić, a czego się nie powinno.

Praca konkursowa powinna być wykonana techniką plastyczną lub graficzno-plastyczną (np. rysunek, notatka graficzna, mapa myśli) w formacie A3. Musi być także wykonana odręcznie, dowolną techniką.

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 15 marca 2019.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac zakwalifikowanych do wystawy odbędzie się w kwietniu 2019 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu.