Promujemy ekologię

adminProjekty

7 stycznia uczniowie klas 5. rozdali swoje lasy w słojach mieszkańcom Sołectwa Moszczenica. W akcję zaangażowaliśmy również naszego Pana Sołtysa Józefa Muchę, który pomagał nam przekonywać napotkanych mieszkańców do dbałości o środowisko.

W godzinach popołudniowych uczennice klasy III gimnazjum wraz z Panią Magdaleną Błachut-Wiśniewską udały się do Przedszkola nr 26, gdzie rozmawiały z rodzicami odbierającymi swoje pociechy o konieczności dbania o środowisko, rozdały ulotki, a w nagrodę za poświęcony czas podarowały „las w słoju” wykonany dziś przez uczniów klasy 4d.