Proekologiczne działania 7-klasistów

adminProjekty

W ramach projektu ekologicznego uczniowie klas 7a i 7b wykonali lapbooki oraz plakaty, które prezentowali koleżankom i kolegom na lekcji chemii. Wybrane prace zawieszono na gazetce szkolnej, aby inni uczniowie mogli zapoznać się z tematem „Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny, skutki i zapobieganie”.
Uczniowie uświadomili sobie, że smog, kwaśne opady, dziura ozonowa i efekt cieplarniany wpływają negatywnie nie tylko na stan gleby i wody, ale także na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin.
Pierwszym i najważniejszym krokiem do poprawy stanu środowiska przyrodniczego jest profilaktyka i promowanie proekologicznych postaw w środowisku lokalnym.