Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

adminKonkursy

12 grudnia odbył się Miejski Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych Landeskunde-kein Problem!
Konkurs został zorganizowany przez Panią Magdalenę Błachut-Wiśniewską, nauczyciela języka niemieckiego w SP16 i SP20 przy pomocy Pani Agnieszki Sunity, nauczycielki języka angielskiego z SP20.
Celem konkursu było przybliżenie uczącym się języka niemieckiego kultury, historii, geografii Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych, motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, stworzenie im możliwości sprawdzenia swoich umiejętności we współzawodnictwie z innymi uczniami, rozwijanie uzdolnień oraz podniesienie samooceny uczniów.
Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów klas 7. i 8. z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój. Wzięli w nim udział uczniowie z następujących szkół podstawowych: 16, 20, 19, 18, 14, 15, 4, 9 i 10, łącznie 46 uczniów. Każdy z uczniów otrzymał poczęstunek w postaci świeżutkiego pączka oraz soczek. W czasie, gdy nauczyciele sprawdzali prace konkursowe, uczestnicy pod opieką Pani Agnieszki Sunity już na luzie współzawodniczyli na platformie Kahoot, rozwiązując przygotowane przez nią zagadki.
Konkurs był dwuetapowy. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań zamkniętych oraz po osiągnięciu pułapu 70% prawidłowych odpowiedzi, etap II – krótki tekst z lukami.
Nie wystarczyło zapoznać się z historią i geografią krajów niemieckojęzycznych, uczniowie musieli wykazać się również wiedzą ogólną, odpowiadając np. na pytania, jakiego koloru są skrzynki pocztowe w Niemczech, kim jest Heidi Klum, Robert Koch, kto napisał najpopularniejsze bajki niemieckie, jaki jest narodowy sport Austriaków i wiele innych.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 18 uczniów z różnych szkół.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom uczestnictwa w konkursie, natomiast zwycięzcy prócz dyplomów otrzymali wartościowe nagrody.
A oto lista zwycięzców:
I miejsce Michał Nastaszyc SP10
II miejsce Alicja Rodziewicz SP4
III miejsce Paulina Rajwa SP15
Nagrody wyróżnienia za najwyższa ilość punktów w I etapie otrzymały również:
Oliwia Szawerna, Marta Białas i Julia Neumann z SP16.