Ważne informacje dotyczące SU

Monika KłapsiaBez kategorii

Uczniowie wraz z wychowawcą wyznaczają jednego kandydata z klasy do wyborów prezydium Samorządu Uczniowskiego do dnia 21.09 2018.

Zgodnie z ordynacją wyborczą SP 16 uczniowie mają również prawo do indywidualnego zgłoszenia swojej kandydatury, lecz w tym przypadku należy przedstawić 10 podpisów uczniów popierających kandydaturę.

Uczniowie opracowują jeden duży plakat wyborczy dla swojego kandydata i dostarczają go do opiekuna SU do dnia 28.09.2018.

Kampania wyborcza rozpocznie się 3 października i zakończy 9 października 2018 r.

Wybory odbędą się 10 października 2018 r.