Zdrowy kręgosłup

adminAkcje

20 września 2018 r. o godz. 16.30 odbędzie się szkolenie dla rodziców w związku z realizacją projektu – Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 lat w Jastrzębiu-Zdroju (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju).

Program jest dofinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL (nr projektu WND-RPSL.09.02.06-24-0750/17).
Projekt zakłada trwające cztery lata badania przesiewowe w kierunku wykrywania wad postawy ciała u dzieci od pierwszej do ósmej klasy we wszystkich szkołach podstawowych w mieście Jastrzębie-Zdrój. W ramach projektu dzieci z podejrzeniem wady postawy będą miały zapewnioną konsultację lekarską, w razie potrzeby wykonanie zdjęcia RTG oraz powtórną konsultację i diagnozę wykonaną przez lekarza specjalistę.
Ponadto w ramach projektu zostaną przeszkolone pielęgniarki-higienistki szkolne w zakresie wykrywania wad postawy oraz zostaną zakupione zestawy urządzeń do badania postawy ciała
(skoliometr i plurimetr) dla każdej ze szkół.
Projekt będzie zarządzany przez doktora nauk o kulturze fizycznej, wykwalifikowanego fizjoterapeutę Pana Krzysztofa Marka Fabiana, który będzie koordynował i monitorował wszelkie prace związane z realizacją projektu.
Projekt zakłada także przeszkolenie przez specjalistów fizjoterapii – rodziców i opiekunów dzieci, nauczycieli w szkołach podstawowych oraz lekarzy w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci.
Projekt jest realizowany w oparciu o „Program Zdrowego Kręgosłupa” jest to Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.
Realizacja programu dostarczy wyczerpujących informacji na temat deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym od 7 do 15 roku życia w mieście Jastrzębie-Zdrój i umożliwi pokierowanie dzieci, które tego wymagają na dalsze specjalistyczne leczenie. Przeprowadzone szkolenia niewątpliwie podniosą poziom wiedzy nauczycieli, rodziców i higienistek szkolnych na temat profilaktyki wad postawy u dzieci oraz ergonomii w codziennym życiu dziecka.
W związku z tym, że realizacja projektu jest zadaniem trudnym logistycznie oraz wieloletnim zwróciliśmy się do Pani Prezydent z prośbą i otrzymaliśmy PATRONAT PANI PREZYDENT nad realizacją projektu oraz pomoc w promocji projektu w mediach.