Konkurs Samorządu Uczniowskiego

Monika KłapsiaKonkursy, Ogłoszenie

Samorząd uczniowski ogłasza konkurs na najkreatywniej ubraną choinkę!!!

Regulamin konkursu:

 • w konkursie mogą wziąć klasy 1-7 szkoły podstawowej i gimnazjum

 • zgłoszenia klasy do konkursu dokonuje wychowawca klasy

  w terminie do 11 grudnia 2017 r. (należy podać informację gdzie będzie znajdować się konkursowa choinka)

 • zgłoszenia przyjmuje opiekun SU

 • prace konkursowe należy zakończyć do 15 grudnia 2017 r

 • od 18 do 22 grudnia 2017 r komisja konkursowa dokona oceny choinek

 • prace będą oceniane w następujących kategoriach: pomysłowość i kreatywność, estetyka wykonania, różnorodność użytych materiałów.

 • w skład komisji: p. Dyrektor oraz wybrani nauczyciele nie będący wychowawcami klas biorących udział w konkursie

 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 stycznia 2018r.

 • nagroda: tort