Betlejemskie Światło Pokoju w naszej parafii

adminWydarzenie

W Betlejem odbyła się tradycyjna ceremonia zapalenia Światła Pokoju.
Od oliwnej lampki w Grocie Narodzenia światełko odpalił dwunastoletni Tobias Flachner. Stamtąd przybyło do Europy do Wiednia. A dalej skauci austriaccy przekazali BŚP harcerzom i skautom z ponad 20 krajów europejskich.
Po światełko pojechała nasza nauczycielka Janina Bogusz-Wiśniewska i przekazała je parafii wraz z uczniami reprezentującymi szkołę – Mikołajem Małkiem i Adrianem Grzonką z klasy 7a.
Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.
Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi skautów akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.
W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód Niemiec i na Północ Danii.

Zdjęcia p. Janiny Bogusz-Wiśniewskiej są w naszej galerii. ZOBACZ.