Godziny pracy

Skargi i wnioski przyjmują Dyrektor i Wicedyrektor szkoły.

Poniedziałek
8.00 – 15.30

Wtorek
8.00 – 15.30

Środa
8.00 – 14.00

Czwartek
8.00 – 15.00

Piątek
8.00 – 14.00

Sekretariat znajduje się na parterze w sali nr 7.


Gabinet profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej

Opiekę sprawuje pielęgniarka Renata Fusik.

Wtorek
8.00 – 15.00

Piątek
8.00 – 15.00


Pedagog szkolny

mgr Monika Wydra-Piotrkowska

Poniedziałek
12.45 – 15.15

Wtorek
8.00 – 14.30

Środa
8.00 – 15.15

Czwartek
8.00 – 15.15

Piątek
11.40 – 14.25