Rada Rodziców

E-mail: radarodzicowsp16moszczenica@gmail.com
Przewodnicząca:
Pani Kinga Błaszczyk-Samsel tel. 502 946 454