Statut Szkoły

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3 /2019/2020 z dnia 28 października 2019 r.