Informacje od pedagoga szkolnego.

Monika KłapsiaBez kategorii

Informacja od pedagoga szkolnego na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielnej telefonicznie i e-mailowo przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jastrzębiu- Zdroju:

Szanowni Państwo.

Informuję, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 742), działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju zostaje ograniczona do dnia 24 maja 2020 r.

Zachęcam Państwa do kontaktu w prowadzonych sprawach poprzez korespondencję tradycyjną lub elektroniczną, a także kontakt telefoniczny.

Pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy) udzielają porad i konsultacji za pośrednictwem e-mail w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie w godzinach od 8.00 do 12.00 (nr tel. 517852457).

Wykaz adresów e-mail:
Dyrektor: poczta@ppp.jastrzebie.pl
Wicedyrektor (doradca zawodowy): jnamielska@ppp.jastrzebie.pl
Sekretariat: poczta@ppp.jastrzebie.plaledniowska@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział przedszkolny): psycholog-PP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział szkolny): psycholog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział młodzieżowy): psycholog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział szkolny): pedagog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział młodzieżowy): pedagog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Logopeda: logopeda@ppp.jastrzebie.pl

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się zgodnie z potrzebami, zazwyczaj w każdą środę o godz. 12.00.
Dyżury w Miejskim Telefonie Zaufania odbywają się bez zmian, tj. 7 dni w tygodniu od 18.00 do 22.00.
Sekretariat Poradni obsługuje petentów telefonicznie (nr tel. 324717878)
oraz w szczególnych przypadkach osobiście, wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty.