Realizacja projektu „Procenty wokół nas” w klasie 7b

adminProjekty

W celu pokazania roli matematyki w otaczającej rzeczywistości uczniowie klasy 7 b realizowali projekt „Procenty wokół nas”. Uczniowie sami dobrali się w grupy czteroosobowe (jedna była pięcioosobowa) i w okresie od 9 do 10 października przygotowywali prezentacje przy użyciu znanych im programów komputerowych na wyżej wymieniony temat. Przygotowane prezentacje musiały zawierać postawione przez nauczyciela warunki, czyli:

  1. Zaprojektowanie i wykonanie prezentacji z wykorzystaniem programu komputerowego (Power Point, Prezi lub inny) 5-6 slajdów. Mile widziana była animacja.
  2. Pierwszy slajd jako tytuł „Procent wokół nas”.
  3. Wybór treści teoretycznych o procentach (1 slajd).
  4. Wybór przykładów z życia (1-2 slajdy).
  5. Przygotowanie dwóch zadań matematycznych w powiązaniu z wybranymi przykładami (1 slajd).
  6. Podanie literatury lub stron internetowych , z których się korzystało. Podanie autorów prezentacji.

Ocenie podlegały:

  • Wiadomości teoretyczne (0-5 pkt).
  • Przykłady z życia (0-5 pkt).
  • Zadania dla uczniów (0-5 pkt).
  • Przygotowana prezentacja (0-5 pkt).

Te kryteria przekładały się na stopnie szkolne dla danej grupy. Ważna była współpraca w grupie i równy podział obowiązków, z zachowaniem zasady sprawiedliwości, odpowiedzialności, poszanowania godności i prawdomówności, czyli czynnego udziału każdej osoby w wykonaniu prezentacji.
W dniu 22 października nastąpiła prezentacja prac uczniowskich. Każda grupa rzetelnie podeszła do projektu i przygotowała dobrą prezentację. Najlepiej wypadły przygotowane zadania, które w trakcie pokazu wykonywali inni uczniowie (spoza grupy), za co otrzymywali plusy. Prezentacje różniły w sposobie podejścia do przykładów z życia wziętych, wykorzystanej animacji i grafiki. Nie wszystkie spełniły oczekiwania autorów, bo wypadły im tła ( prezentacje w OpenOffice). Dwie grupy otrzymały oceny dobre, dwie bardzo dobre, a grupa, której prezentacja najbardziej podobała się wszystkim uczniom, otrzymała ocenę celującą. Była to grupa uczennic w składzie: Emilia Kośniewska, Karolina Humaniuk, Klaudia Hostyńska, Julia Delida. Ich prezentacja była najbardziej czytelna, zawierała wszystkie elementy, miała dobre zadania dla uczniów i ciekawą animację.
Podsumowując, uczniom podobał się realizowany projekt, zobaczyli, że matematyki można się uczyć inaczej, a ja zauważyłam, że lepiej radzą sobie z obliczeniami procentowymi.
W załączeniu prezentacja uczennic. ZOBACZ.

E. Dylewska – nauczyciel matematyki